Respiratory Kit Instructions​

Instrucciones del kit respiratorio


Call Us:  +1 (949)-527-6517

GeneX Laboratory PC Molecular Genetics & Diagnostics

​Adult Stool Collection Instructions​

Instrucciones de recogida de heces para adultos


Baby Stool Collection Instructions​

Instrucciones de recogida de heces para bebés